Idee voor samenwerking ten gunste van de leefbaarheid

Dag van Smerdiek moet betrokkenheid vergroten

 

Een aantal inwoners van Sint-Maartensdijk heeft het idee opgevat om in juni een Dag van Smerdiek te organiseren. Een dag voor en door Smerdiekenaars, met activiteiten en presentaties op verschillende plekken waar inwoners kennis van kunnen nemen en elkaar kunnen treffen. Het doel: de betrokkenheid van mensen met elkaar en met het dorp vergroten.

Al een ruim een jaar zijn in Sint-Maartensdijk gesprekken gaande met werkgroepen en verenigingen, in het kader van het project Empowercare. Dat is gericht op het zoeken van oplossingen voor problemen waarmee gemeenschappen kampen met een vergrijzende bevolking. Een van de conclusies is dat het vaak ontbreekt aan inzicht wat er in het dorp speelt. Daarom is er meer samenwerking nodig om aan thema’s te kunnen werken die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van Sint-Maartensdijk. Te denken valt aan het verbinden van initiatieven, de betrokkenheid van inwoners vergroten, en een overkoepelend orgaan om een duurzame structuur te waarborgen.

Marjolein Teeuw, Jaap Kloet, Jan Oudesluijs, Hans Visser, Maria Breure en Dolores Bijl denken dat een Dag van Smerdiek daaraan kan bijdragen. Maandag legden ze hun ideeën voor aan vertegenwoordigers van verenigingen, instellingen en ondernemers uit het dorp. Een vijftigtal belangstellenden was naar Haestinge gekomen, en zij reageerden positief.

Route

Gedacht wordt aan een route door het dorp, langs punten waar een bedrijf of vereniging zich presenteert of een activiteit doet. Waardoor zij mogelijk nieuwe leden of klanten aantrekken, ideeën opdoen voor samenwerking, inwoners elkaar ontmoeten en (beter) leren kennen. Deelnemers moeten zélf wat organiseren, dat doet niet de groep die deze dag opzet. Zo zullen kerken hun deuren openen, net als het nieuwe museum in Maartenshof. Op de bijeenkomst werd er volop gespard, de aanwezigen kunnen het nodige terugkoppelen naar hun achterban. 

Streefdatum voor de Dag van Smerdiek is zaterdag 18 juni. Er komen nog vervolgbijeenkomsten. Belangstellenden kunnen voor meer informatie mailen naar info@tuusinsmerdiek.nl.

Aanmelden Dag van Smerdiek

We gaan natuurlijk enthousiast door met de plannen en het verzamelen van (nieuwe) ideeën voor deze dag. Doen jullie ook mee? Geef je dan op  via info@tuusinsmerdiek.nl.

Vragen en/of ideeën?

Heb je vragen of wil je een idee inbrengen? Dan horen we dat natuurlijk graag. Stel of geef het door via info@tuusinsmerdiek.nl.

Houd het laatste nieuws en de stand van zaken in de gaten via deze website 

Met vriendelijke groet,

Dolores Bijl
Maria Breure
Jaap Kloet
Jan Oudesluijs
Marjolein Teeuw
Hans Visser

Dag van Smerdiek

Een dag voor en door Smerdiekenaars

Een goed verenigingsleven heeft grote invloed
op de leefbaarheid in ons dorp.

Datum 18 juni 2022

 

Start: Sport- en gemeenschapscentrum Haestinge.

Aanmelden

Wil je je nu al aanmelden? Dan kan dat via het formulier.

Informatie

Stel je vraag via e-mail: info@tuusinsmerdiek.nl
of bel naar Jan Oudesluijs: 06 507 49417

Formulier