Dorpstafel

orpstafel Sint-Maartensdijk en Scherpenisse luidt de volledige naam. De Dorpstafel is al vele jaren actief binnen ons dorp en zoals de naam aangeeft, ook in Scherpenisse. De Dorpstafel is met diverse onderwerpen in het dorp actief bezig. Denk hierbij aan onderwerpen als openbare ruimte, invullen van bepaalde gebieden in het dorp, bouw van woningen, leegstand enz. De Dorpstafel geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het gemeentebestuur en ook aan de politiek.

Een actueel onderwerp is het zwembad. De Dorpstafel heeft zich daar enorm voor ingezet. Zij heeft vrijwilligers benaderd te helpen bij het zomerklaar maken van het zwembad en hebben diverse keren het gemeentebestuur en de politiek benaderd en hen geïnformeerd over het belang van het voortbestaan van het zwembad. En dat is niet zonder succes gebleven. We hebben nu weliswaar de tegenslag van de aanwezigheid van de vleermuizen en uilen maar zonder de inbreng van de Dorpstafel zou het zwembad nu gevuld zijn met zand.

Hierboven zijn allemaal bestaande onderwerpen die al langer lopen, maar er moet ook aandacht zijn voor de toekomst.

Hoe of wat willen we als dorpsgemeenschap dat over ongeveer 10 jaar ons dorp eruit ziet? Is er dan voldoende gelegenheid om te kunnen blijven wonen voor mensen op hogere leeftijd? Hebben we voldoende rekening gehouden met de wensen van jongeren? Ook zij willen zich kunnen vestigen in het dorp. Zijn er dan nog voldoende voorzieningen binnen ons dorp of wat kunnen we er aan doen om deze te behouden? En zo zijn er veel aandachtspunten die nu aandacht nodig hebben om de toekomst zeker te stellen. Om dit duidelijk te krijgen is een dorpsvisie nodig. Het opstellen van de dorpsvisie is een van de onderwerpen die uitgewerkt gaat worden door de Dorpstafel. Het is hierbij erg belangrijk dat zij ook de mening vraagt van de inwoners.

De Dorpstafel is de spreekbuis voor de inwoners van Smerdiek. Maar zij heeft ook de steun van de inwoners nodig. In een van de volgende nieuwsbrieven gaan we verder in op de rol van de Dorpstafel.