Empowercare

Een  moeilijke titel voor een mooi project. De opzet van dit project is om mensen in de leeftijd van 65⁺ en chronisch zieken van 55⁺ te helpen bij het langer zelfstandig blijven wonen. De zorgvraag neemt toe bij het ouder worden en de verwachting is dat het zorgaanbod op steeds grotere afstand komt te staan. Wat is dan een oplossing en wat zou techniek hierin kunnen betekenen? “Daar is al zoveel ontwikkeld” hoor je wel eens als opmerking maar de ontwikkeling staat hierin  niet stil. Er zijn altijd weer persoonlijke omstandigheden die andere oplossingen vragen.

In dit project wordt nauw samengewerkt met het Zorgloket, de wijkverpleegkundigen, de huisartsen en SVRZ.

Vertegenwoordigers van Vrouwen van NU,  de  55⁺ sportgroep en enkele inwoners uit Maartenshof hebben, in discussies over dit onderwerp, ook een bijdrage geleverd.

Een deelproject wat binnenkort weer opstart, is Seniorweb. Daarbij wordt ingegaan op de digitale mogelijkheden en meer specifieker het digitaal uitje. Zie voor meer informatie hieronder. Binnen het project Empowercare zijn ook de sociale aspecten binnen het dorp aan de orde gekomen. Naast toepassing van  techniek kan ook de sociale leefomgeving een belangrijke rol spelen bij het oplossen van  problemen. Elkaar leren kennen en wat willen betekenen voor elkaar. Wat daaruit is voortgekomen hebben we hierboven en hieronder geprobeerd duidelijk te maken.