Historische werkgroep Sint-Maartensdijk

In 2017 na de bijeenkomsten van “Smerdiek op Weg” zijn we gestart met een werkgroep cultureel erfgoed en toerisme. Uit deze werkgroep is ongeveer een halfjaar geleden door enkele leden de ‘Historische Werkgroep Sint-Maartensdijk’ opgericht.

De werkgroep stelt zich tot doel: ‘Het behouden, verdiepen en presenteren van de geschiedenis van Sint-Maartensdijk, zowel in geschrift als waar mogelijk in zichtbare objecten’. Het ‘behouden’ kan vertaald worden in het actief meewerken aan het behoud van (historische) monumenten.

De werkgroep wil werken aan professionalisering van de kennis over de historie en oog hebben voor lokale gebruiken van Sint-Maartensdijk, en persoonlijke verhalen.

Gezien de geschiedenis van de Sint-Maartensdijk is archeologie, zowel de kennis als de praktijk, een belangrijk onderwerp. Met name de oude opgravingen op het kasteelterrein in Sint-Maartensdijk en mogelijk nieuwe activiteiten rondom het kasteel hebben onze aandacht.

Graag willen we de kennis, ook de praktische kant, van historische renovaties uitbreiden.

Voorlopig willen we onze aandacht richten op vier onderwerpen:
1. Het Kasteel te Sint-Maartensdijk, de geschiedenis ervan, haar bewoners en haar verhalen; en natuurlijk de gebouwen, opgravingen en archeologie.
2. Het oude gemeentehuis van Sint-Maartensdijk, het centrale gebouw wat al sinds de 16e eeuw de Markt domineert. Vanwege de leegstand maken we ons daar grote zorgen over.
3. De Maartenskerk, het oudste en grootste monument van Sint-Maartensdijk uit de vijftiende eeuw, waarvan de toren zelfs al in de veertiende eeuw genoemd wordt.
4. We willen er voor zorgen dat ons Smalstadmuseum  De Oranjekamer blijft bestaan en kan uitbreiden zodat meer kan worden verteld en zichtbaar gemaakt van de historie van Smerdiek.